05 november 2020

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 16:30

Workshopronde 2 (pauze 14.45-15.00) 

 

 

Betere communicatie met de bestuurder                         

Johannes Kooistra 

10 

Framen  

Isaak Mol 

 

 

 

12 

Nieuw in de OR?! 

Richard Broer 

13 

Leidinggeven zonder de baas te zijn
NIEUW

Saskia Reijnen  

14 

Effectieve medezeggenschap  

Emelda Hendriks