Agnes Nibbeling 

Agnes begeleidt ondernemingsraden, cliëntenraden en iedereen die zich bezighouden met invloed uitoefenen en belangenbehartiging. Haar dienstverlening bestaat uit training, advisering en coaching. Haar visie op medezeggenschap is dat de ondernemingsraad de rol heeft van de countervailing power: de constructieve tegenkracht. De ondernemingsraad denkt mee. De ondernemingsraad is er niet om tégen te werken maar om voorstellen te toetsen zodat er een nog beter besluit genomen kan worden. In haar dienstverlening aan ondernemingsraden richt Agnes zich op personeelsbelang en organisatiebelang. De relatie tussen ondernemingsraad en de bestuurder keert vaak terug in haar trainingen. Een goede samenwerkingsrelatie met de bestuurder acht zij noodzakelijk om echte resultaten te boeken. 

Marco Sikkel

Organisatie en medezeggenschapsadviseur CAOP

Saskia Reijnen

Saskia is zelfstandig adviseur, trainer en coach en heeft meer dan 15 jaar ervaring binnen de medezeggenschap. Zij verzorgt trainingen en workshops op het gebied van communicatie.  

Jaap Jongejan

Jaap is een zeer ervaren, adviseur en coach. Hij begeleidt grote veranderingstrajecten, adviseert, coacht en begeleidt managers en geeft trainingen aan toezichthouders, management en ondernemingsraden. 

 

Marcel Reijnen

Marcel Reijnen is beleids- en organisatiesocioloog en werkzaam als trainer en adviseur. De laatste 25 jaar heeft hij vooral ondernemingsraden getraind en geadviseerd en bedrijven ondersteund bij hun medezeggenschaps- en participatievraagstukken. Hij was verbonden aan diverse opleidings- en adviesbureaus. Sinds 2010 werkt hij als zelfstandig trainer, adviseur en coach vanuit zijn bureau DEPIJL medezeggenschap.

Porto Franco

Porto Franco is adviseur/veiligheidskundige en auteur  arbeidsomstandigheden en ondersteunt organisaties op beleidsmatig en operationeel niveau bij het verbeteren van de veiligheid en gezondheid. Hij werkt praktijkgericht en ondersteund zijn workshops door voorbeelden uit zijn rijke ervaring. “Door alle lagen te betrekken, voorkom ik dat er een tunnelvisie ontstaat.”

Isaäk Mol 

Isaäk Mol (Komeet) geeft al 10 jaar trainingen in het (waarachtig) spreken voor diverse doelgroepen; van advocaten tot beleidsmedewerkers en van jobcoaches tot OR-leden van de sociale werkvoorziening. Ook  ondersteunt hij mensen met het schrijven van teksten als zij het woord moeten voeren. Isaäk heeft 25 jaar ervaring als trainer en adviseur voor ondernemingsraden.

Richard Broer

Richard heeft jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van or's. Hij begeleidt or's en directies bij het gezamenlijk bereiken van constructieve oplossingen en resultaten. Als trainer coach en adviseur is Richard aangesloten bij Cintea.

 

Peter Passenier

Peter is journalist, en hij schreef de afgelopen 20 jaar boeken en artikelen. Bovendien was hij jarenlang eindredacteur van vakbladen. In die tijd ontdekte hij iets vreemds: de artikelen van vakspecialisten waren vaak vrij saai – maar dat gold absoluut niet voor de schrijvers zelf. Integendeel: als die hun tekst over de telefoon toelichtten, kwamen ze vaak met de mooiste verhalen. Met hun artikel deden ze zichzelf dus te kort. Daarom ontwikkelde Peter een nieuwe schrijfmethode, en verzorgt hij nu schrijftrainingen.

 

Hans Hautvast

Hans is sociaal-bedrijfskundige en werkzaam als organisatieadviseur en opleider. Hij put uit ruim 30 jaar ervaring als docent, trainer, consultant, publicist, manager, bestuurder en toezichthouder. Hij is partner van OR-Coach.nl.

 

 

Emelda Hendriks

Emelda Hendriks heeft veel ervaring in het trainen en begeleiden van ondernemingsraden en VGWM-commissies. Zij is daarnaast docente bij de leergangen voor ambtelijk secretarissen en loopbaanbegeleider. Zij heeft gevoel voor humor, is doelgericht en een stevige persoonlijkheid. Ondernemingsraden noemen in hun feedback met name haar praktische stijl van werken. 

Johannes Kooistra

Betere communicatie met de bestuurder

Organisatie en medezeggenschapsadviseur CAOP