Chris Grammer 

Chris is een ervaren trainer en consultant op het gebied van organisatieontwikkeling en ondernemingsraden. 

Marco Sikkel

Organisatie en medezeggenschapsadviseur CAOP

Saskia Reijnen

Saskia is zelfstandig adviseur, trainer en coach en heeft meer dan 15 jaar ervaring binnen de medezeggenschap. Zij verzorgt trainingen en workshops op het gebied van communicatie.  

Jaap Jongejan

Jaap is een zeer ervaren, adviseur en coach. Hij begeleidt grote veranderingstrajecten, adviseert, coacht en begeleidt managers en geeft trainingen aan toezichthouders, management en ondernemingsraden. 

 

Marcel Reijnen

Marcel Reijnen is beleids- en organisatiesocioloog en werkzaam als trainer en adviseur. De laatste 25 jaar heeft hij vooral ondernemingsraden getraind en geadviseerd en bedrijven ondersteund bij hun medezeggenschaps- en participatievraagstukken. Hij was verbonden aan diverse opleidings- en adviesbureaus. Sinds 2010 werkt hij als zelfstandig trainer, adviseur en coach vanuit zijn bureau DEPIJL medezeggenschap.

Porto Franco

Porto Franco is adviseur/veiligheidskundige en auteur  arbeidsomstandigheden en ondersteunt organisaties op beleidsmatig en operationeel niveau bij het verbeteren van de veiligheid en gezondheid. Hij werkt praktijkgericht en ondersteund zijn workshops door voorbeelden uit zijn rijke ervaring. “Door alle lagen te betrekken, voorkom ik dat er een tunnelvisie ontstaat.”

Isaäk Mol 

Isaäk Mol (Komeet) geeft al 10 jaar trainingen in het (waarachtig) spreken voor diverse doelgroepen; van advocaten tot beleidsmedewerkers en van jobcoaches tot OR-leden van de sociale werkvoorziening. Ook  ondersteunt hij mensen met het schrijven van teksten als zij het woord moeten voeren. Isaäk heeft 25 jaar ervaring als trainer en adviseur voor ondernemingsraden.

Dick Onvlee

Dick heeft jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van or's. Hij begeleidt or's en directies bij het gezamenlijk bereiken van constructieve oplossingen en resultaten. Als zelfstandig communicatie trainer/adviseur, coach en mediator is Dick aangesloten bij Cintea 

Rick de Jong

Rick de Jong (1974) is oprichter en eigenaar van RdJ Training & Organisatie Advies. Rick is één van de gespecialiseerde adviseurs en heeft ruim 18 jaar ervaring met het adviseren en trainen van ondernemingsraden. In al die jaren heeft hij honderden ondernemingsraden bijgestaan tijdens advies- en instemmingstrajecten op allerlei terreinen, in vrijwel alle sectoren. Gaandeweg groeide bij Rick het besef dat hij wel zijn analyses en aanbevelingen aan een OR kan voorleggen, maar dat het uiteindelijk toch van het team – en de lef van het team – afhangt of hiermee ook invloed kan worden uitgeoefend. Vanuit dit besef heeft Rick de trainingen ingericht, praktisch en meteen toepasbaar voor de specifieke situatie waarin de OR zich bevindt.
Met RdJ Training & Organisatie Advies wil hij ondernemingsraden voorzien van meer kennis, vaardigheden en lef, zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren.

Peter Passenier

Peter is journalist, en hij schreef de afgelopen 20 jaar boeken en artikelen. Bovendien was hij jarenlang eindredacteur van vakbladen. In die tijd ontdekte hij iets vreemds: de artikelen van vakspecialisten waren vaak vrij saai – maar dat gold absoluut niet voor de schrijvers zelf. Integendeel: als die hun tekst over de telefoon toelichtten, kwamen ze vaak met de mooiste verhalen. Met hun artikel deden ze zichzelf dus te kort. Daarom ontwikkelde Peter een nieuwe schrijfmethode, en verzorgt hij nu schrijftrainingen.

 

Hans Hautvast

Hans is sociaal-bedrijfskundige en werkzaam als organisatieadviseur en opleider. Hij put uit ruim 30 jaar ervaring als docent, trainer, consultant, publicist, manager, bestuurder en toezichthouder. Hij is partner van OR-Coach.nl.

 

 

Emelda Hendriks

Emelda Hendriks heeft veel ervaring in het trainen en begeleiden van ondernemingsraden en VGW-commissies. Zij is daarnaast docente bij de leergangen voor ambtelijk secretarissen en loopbaanbegeleider. Zij heeft gevoel voor humor, is doelgericht en een stevige persoonlijkheid. Ondernemingsraden noemen in hun feedback met name haar praktische stijl van werken.