Harry Hartmann

 

Workshop 3: Slimmer vergaderen. 10 Uitgangspunten voor meer resultaat

Verduidelijk je visie op OR-werk en benoem de belangrijkste thema's

Als je in de OR zit, lijkt het alsof een heleboel tegelijk op je af komt. Belangrijke en minder belangrijke, urgente en minder urgente zaken – het is lastig om het allemaal goed op een rij te zetten. Vergaderen wordt daardoor ook vaak een lastige klus, waar allerlei zaken door elkaar lopen. Voor veel ondernemingsraden is effectief en efficiënt vergaderen daardoor vaak een probleem. 

In deze workshop maak je kennis met een methodiek die je kan helpen je werk gestructureerd aan te pakken. Door te vertrekken vanuit een duidelijke visie op het OR-werk en van daaruit de belangrijke OR-thema’s te benoemen, leer je de agenda gestructureerd op te zetten en ieders rol daarbij te verhelderen. Daarbij maak je kennis met een digitale tool die dit alles voor je faciliteert. Zo wordt vergaderen een routine, die je echt kan helpen je OR-werk te verbeteren. 

Hans Hautvast

 

Workshop 4: Duurzaamheid en de rol van de or nieuw

Verhoog de duurzaamheid en zorg dat jouw OR het onderwerp milieu ook op de agenda heeft staan.

“De OR bevordert de zorg van de onderneming voor het milieu” Een citaat uit de Wet op de ondernemingsraden.  Aan de ene kant blijkt het dat het milieu steeds meer aandacht krijgt en aan de andere kant zien wij ook dat ondernemingsraden het moeilijk vinden om het milieu onder de aandacht te brengen. Inmiddels is er een activiteitenbesluit die bedrijven verplicht om energie te besparen. Maar milieu is meer en bedrijven kunnen meer doen. Veel bedrijven doen het gelukkig ook al en nemen specialisten in dienst (sustainability).

Je leert in deze workshop het volgende:

  • Hoe kan een OR gebruik maken van het initiatiefrecht 
  • Hoe kan de OR de betrokkenheid van medewerkers vergroten 
  • Welke mooie voorbeelden zijn er en wat kan de OR daarmee
  • Welke reële doelen kan een bedrijf en de onderneming stellen
  • Hoe maken wij het concreet.
Jaap Jongejan 

 

Workshop 5: Oplossingsgericht adviseren, hoe ga je er als or mee aan de slag?

Overtuig je bestuurder met oplossingsgericht adviseren

Vandaag de dag wordt steeds meer aandacht besteed aan oplossingsgericht adviseren. Andere woorden die hiermee geassocieerd worden zijn: resultaat- of doelgericht en succes- of opbrengstgericht werken. Een oplossingsgerichte benadering is fundamenteel anders dan de traditionele vormen van werken. Oplossingsgericht werken is niet het aanleren van slimme vraagtechnieken. Belangrijke kenmerken zijn het ontwikkelen van een mensgerichte attitude en een proactieve, positieve toekomstgerichte instelling.  

 In deze workshop leer je de essentie van oplossingsgericht adviseren, met een praktische vertaling naar het werkveld van de medezeggenschap. Daarbij worden ook diverse handvatten gegeven voor een oplossingsgerichte interactie met de bestuurder.  

Jasmin Vogeley

 

Workshop 6: Interviewen voor de or nieuw

Stel de juiste vragen en bundel kleine verhalen van medewerkers tot een grotere ontwikkeling voor je bestuurder

Interviews afnemen? Inderdaad, het is geen vast onderdeel bij or-trainingen. Maar misschien zou dat wel moeten, want goed interviewen kan een or helpen, zowel in het contact met de bestuurder als met de achterban 

Want wat doe jij als de bestuurder begint over synergie, procesoptimalisatie of agile werken? Krijg jij hem dan zo ver dat hij enkele voorbeelden geeft? Alleen dan kun jij die complexe materie goed uitleggen aan de achterban. 

En hoe ga je om met allerlei klachten van individuele medewerkers? Als or kun je daar niet zoveel mee, tenzij er sprake is van een achterliggend verhaal, een grotere ontwikkeling. Maar zo’n ontwikkeling… die krijg je alleen maar op je netvlies door het stellen van de juiste vragen.  

Kortom: goed interviewen werkt in 2 richtingen. Je zet het grote verhaal van de bestuurder om in meerdere kleine voorbeelden. En je bundelt al die kleine verhalen van de medewerkers tot een grotere ontwikkeling. Zo kunnen beide partijen beter met elkaar communiceren. Door jou, door de or. 

Workshop 7: De dynamische RI&E

Stuur aan op een dynamische werkwijze bij de RI&E en ervaar de effecten in jouw organisatie

De RI&E geeft inzicht in de gevaren en risico’s die zich op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen jouw organisatie kunnen voordoen. Elk bedrijf is verplicht een RI&E te hebben, maar daarmee is een gezonde en veilige werkplek nog niet gegarandeerd.  

Vaak zien we dat een RI&E en arbobeleid blijft steken in beleidsnota’s en lijvige rapporten. Het hebben van de RI&E als verplicht nummer kan worden afgevinkt. Echter verbeteringsacties komen niet altijd van de grond. Herkenbaar? 

Veilig en gezond werken zit hem wat ons betreft in heldere communicatielijnen en betrokkenheid van de medewerkers.  We laten zien dat de wijze waarop de RI&E wordt uitgevoerd, al direct zorgt voor draagvlak onder alle betrokkenen. We noemen dit de dynamische RI&E. Door de RI&E te benaderen als een proces, waarbij iedereen wordt betrokken, ontstaat er verbinding en al direct een merkbaar effect op verbetering van de arbeidsomstandigheden. In deze workshop laten we zien hoe je als ondernemingsraad kunt aansturen op een dynamische werkwijze bij de RI&E en wat de effecten zijn vanuit de praktijk.